การอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้

การอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ลงข่าว : 08 สิงหาคม 2561

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ลงข่าว : 21 มิถุนายน 2561

ประชุมหารืองบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

อ่านข่าวนี้

ประชุมหารืองบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562-2563
 วันที่ลงข่าว : 04 พฤษภาคม 2561

แสดงข่าวทั้งหมด   จำนวนข่าว : 235 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 การเตรียมข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563
2 ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาการเตรียมการของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
3 ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2561
4 ขอเชิญส่งบทความด้านงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช.
5 ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS
12345678910...

  จำนวนข่าว : 31 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 คำสั่งมช.ที่ 2197-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดี และการมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี
2 คำสั่งมช.ที่ 2198-2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
3 คำสั่งมช.ที่ 2199-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
4 คำสั่งมช.ที่ 2000-2561 เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการแทนและปฏิบัติหน้าที่
5 คำสั่งมช.ที่ 2001-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
1234567

  จำนวนข่าว : 5 รายการ  

การประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร

อ่านข่าวนี้

การประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร
 ฝ่ายงาน : งานมาตรฐานการวิจัยฯ
 วันที่ลงข่าว : 14 สิงหาคม 2561

การอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้

การอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ฝ่ายงาน : งานมาตรฐานการวิจัยฯ
 วันที่ลงข่าว : 08 สิงหาคม 2561

   กิจกรรมเดือนนี้

   

8 สิงหาคม 2561

อบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ระหว่างเวลา : 08:30 - 16:30)

9 - 13 สิงหาคม 2561

จัดแสดงนิทรรศการในงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) (ตลอดวัน)

27 - 29 สิงหาคม 2561

การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 "The 7th Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018 (ตลอดวัน)

   กิจกรรมเดือนหน้า

   กิจกรรมพิเศษ

   

27 - 29 สิงหาคม 2561

การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 "The 7th Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018 (ตลอดวัน)

   ปฏิทินกิจกรรม

 วันนี้วันที่ : 17 สิงหาคม 2561
เลือกวันที่ :
<สิงหาคม 2561>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
303112345
678

9

10

11

12

13

141516171819
20212223242526
27

28

29

303112
3456789
* หมายเหตุ

ศูนย์บริหารงานวิจัย  

งานมาตรฐานการวิจัย  

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร  

งานบริหารงานวิจัย  

งานธุรการ  

งานวิจัยรับใช้สังคม  

ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
  รางวัล
1) อาจารย์และนักวิจัยยอดเยี่ยม รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ปี 2550
2) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ปี 2548

จำนวน : 19,185 คน

(เริ่มนับวันที่ : 01 ธันวาคม 2560)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สกอ.

สกว.

สวทช.

วช.

สสส.

สวก.

สวรส.