ดูทั้งหมด

  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) สังกัดศูนย์บริหารงานวิจัย
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 28-09-2559
  กิจกรรมการประกวด/แข่งขันลาบพื้นเมือง ในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 11
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 28-09-2559
  การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 21-09-2559
  การประชุมสัมมนาติดตามประเมินผลความสำเร็จ และพัฒนาประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นสำหรับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภ
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 21-09-2559
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

หน่วยงาน

 
งานวิจัยรับใช้สังคม
ติดต่อเรา
 
ค้นหา :

RAC

Chiang Mai University

ศูนย์บริหารงานวิจัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200