1.  หัวข้อข่าว


2.  เนื้อหาข่าว


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว

  ศูนย์บริหารงานวิจัย
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
   โทรศัพท์ : 053-94-3602 (3602-3614)
      โทรสาร : 053-94-3600