เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้

     แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง มีนาคม  60 ครั้งที่ 1  
     แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง สิงหาคม-ตุลาคม 59 ครั้งที่ 3  
     แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง สิงหาคม-ตุลาคม 59 ครั้งที่ 2  
     แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง สิงหาคม-ตุลาคม 59 ครั้งที่ 1  
     แจ้งการโอนเงิน นักวิจัยรุ่นใหม่ จากทางกองคลัง.  
     แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง เดือน สิงหาคม 2559  
     สกว.ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ปี 2557  
     Hunan University นำโดย Prof. Cao Yijia,Vice President เยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
     สถาบันวิจับและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) เข้าศึกษาดูงาน  
     พิธีดำหัว อธิการบดี ของศุนย์บริหารงานวิจัย ประจำปี 2557  
จำนวนทั้งหมด 50
หน้า : 2
1
2
3
4
5

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง