เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้

     รายการโอนเงิน ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2558  
     รายการโอนเงิน ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557  
     รายการโอนเงิน ค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2558  
     โอนเงิน ศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการผลิตผลงานทางวิชาการชาติพันธุ์วิทยา  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 23 มิถุนายน 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง กรกฎาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง งวงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 24 กรกฎาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 28 กรกฎาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 14 สิหาคม 2558  
จำนวนทั้งหมด 45
หน้า : 3
1
2
3
4
5

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง