เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้

     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง กรกฎาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง งวงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 24 กรกฎาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 28 กรกฎาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 14 สิหาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 25สิหาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 27 สิหาคม - 4 กันยายน 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 8-17 กันยายน 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 5-7 ตุลาคม 2558  
     แจ้งการโอนเงินจากกองคลัง ค่าตีพิมพ์ 12000 (วันที่ 24 กันยายน 2558)  
จำนวนทั้งหมด 50
หน้า : 4
1
2
3
4
5

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง