เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้

     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 28 กรกฎาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 14 สิหาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 25สิหาคม 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 27 สิหาคม - 4 กันยายน 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 8-17 กันยายน 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 5-7 ตุลาคม 2558  
     แจ้งการโอนเงินจากกองคลัง ค่าตีพิมพ์ 12000 (วันที่ 24 กันยายน 2558)  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 23-24 กันยายน 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 9 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2558  
     เงินงวดที่2 อ.วินิตา , เงินงวดที่ 1 อ.อภิชาติ โสภาแดง 28 ตุลาคม 58  
จำนวนทั้งหมด 57
หน้า : 5
1
2
3
4
5
6

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง