เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้

     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 23-24 กันยายน 2558  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 9 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2558  
     เงินงวดที่2 อ.วินิตา , เงินงวดที่ 1 อ.อภิชาติ โสภาแดง 28 ตุลาคม 58  
     เงินงวดที่2,3โครงการทุนวิจัยสถาบัน 28 ตุลาคม 58  
     ค่าเดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศ อ.อุดม คณะวิจิตรศิลป์  
     ค่าเดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศ อ.โฆษิต , อ.ธัชชัย คณะวิจิตรศิลป์  
     เงินงวดที่3 อ.ฉัตรโชติ ทิตาราม  
     รายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากกองคลัง 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2558  
     แจ้งการโอนเงินจากทางกองคลังเดือนพฤษภาคม 2559  
     แจ้งการโอนเงิน นักวิจัยรุ่นใหม่ จากทางกองคลัง  
จำนวนทั้งหมด 50
หน้า : 5
1
2
3
4
5

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง