สัมมนาศูนย์บริหารงานวิจัย

อ่านข่าวนี้

สัมมนาศูนย์บริหารงานวิจัย
 วันที่ลงข่าว : 22 กันยายน 2561

ประชุมรับฟังการชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2562

อ่านข่าวนี้

ประชุมรับฟังการชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2562
 วันที่ลงข่าว : 20 กันยายน 2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. - มช.) ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. - มช.) ครั้งที่ 1/2561
 วันที่ลงข่าว : 13 กันยายน 2561

แสดงข่าวทั้งหมด   จำนวนข่าว : 236 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 การประชุมเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 และแบบฟอร์ม Concept Proposal 3 กันยายน 2561
2 การเตรียมข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 11 กรกฎาคม 2561
3 ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาการเตรียมการของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 9 กรกฎาคม 2561
4 ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2561 4 กรกฎาคม 2561
5 ขอเชิญส่งบทความด้านงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช. 8 มิถุนายน 2561
12345678910...

  จำนวนข่าว : 32 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 18 กันยายน 2561
2 คำสั่งมช.ที่ 2197-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดี และการมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
3 คำสั่งมช.ที่ 2198-2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
4 คำสั่งมช.ที่ 2199-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
5 คำสั่งมช.ที่ 2000-2561 เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการแทนและปฏิบัติหน้าที่ 2 สิงหาคม 2561
1234567

  จำนวนข่าว : 6 รายการ  

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561
 ฝ่ายงาน : งานบริหารงานวิจัย
 วันที่ลงข่าว : 18 กันยายน 2561

การประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร

อ่านข่าวนี้

การประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร
 ฝ่ายงาน : งานมาตรฐานการวิจัยฯ
 วันที่ลงข่าว : 14 สิงหาคม 2561

   กิจกรรมเดือนนี้

   

5 กันยายน 2561

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ (ระหว่างเวลา : 9:30 - 12:00)

11 กันยายน 2561

ประชุมที่ปรึกษาศูนย์บริหารงานวิจัย (ระหว่างเวลา : 9:30 - 12:00)

13 กันยายน 2561

ประชุมหารืองบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเวลา : 8:00 - 12:00)

18 กันยายน 2561

คณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างเวลา : 9:30 - 12:00)

20 กันยายน 2561

ประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณ โครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (ระหว่างเวลา : 9:30 - 11:30)

20 กันยายน 2561

คัดเลือกรางวัลช้างทองคำ(อาจารย์ยอดเยี่ยม) (ระหว่างเวลา : 13:00 - 16:00)

22 กันยายน 2561

สัมมนาศูนย์บริหารงานวิจัย (ระหว่างเวลา : 9:00 - 16:00)

24 กันยายน 2561

คัดเลือกรางวัลช้างทองคำ(นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยดีเด่น) (ระหว่างเวลา : 9:00 - 12:00)

26 กันยายน 2561

คัดเลือกรางวัลช้างทองคำ(นักเทคโนโลยี) (ระหว่างเวลา : 13:00 - 16:00)

   กิจกรรมเดือนหน้า

   กิจกรรมพิเศษ

   ปฏิทินกิจกรรม

 วันนี้วันที่ : 26 กันยายน 2561
เลือกวันที่ :
<กันยายน 2561>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
27

28

29

3031

12
345

6789
1011

1213

141516
1718

1920

2122

23
24

2526

27282930
1234567
* หมายเหตุ

ศูนย์บริหารงานวิจัย  

งานมาตรฐานการวิจัย  

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร  

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

งานบริหารงานวิจัย  

งานธุรการ  

งานวิจัยรับใช้สังคม  

ศ. ดร.ยศ สันตสมบัติ
  รางวัล
1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555

ห้องประชุม RAC 1
ช่วงเวลาเรื่อง
10:00 - 12:00
สัมภาษณ์งาน TLO
ห้องประชุม RAC 2
ช่วงเวลาเรื่อง
13:00 - 16:00
คัดเลือกรางวัลช้างทองคำ(นักเทคโนโลยี)

จำนวน : 22,909 คน

(เริ่มนับวันที่ : 01 ธันวาคม 2560)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สกอ.

สกว.

สวทช.

วช.

สสส.

สวก.

สวรส.
Label