ข่าวกิจกรรมสำนักพิมท์และวารสาร


     การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 07-09-2560
 

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูทในงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2560
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27-07-2560
 

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูทในงาน 13th International Conference on Thai Studies
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27-07-2560
 

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานสำนักพิมพ์สัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27-07-2560
 

     ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 29-06-2560
 

     "ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ"
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 23-06-2560
 

     InCites Training Power Point File
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 29-05-2560
 

     ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 25-04-2560
 

     ประชาสัมพันธ์การตรวจและแปลบทความของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแจ้งเงื่อนไขในการดำเนินการส่งบทความ
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 25-04-2560
 

     ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทำวารวารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับพิเศษ (Special Issue of CMU Journal)
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 24-04-2560
 
จำนวนทั้งหมด 43
หน้า : 1
1
2
3
4
5

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง