ข่าวกิจกรรมสำนักพิมท์และวารสาร


     งานเปิดตัวหนังสือนครเชียงตุง พิมพ์ครั้งที่ 2
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 21-11-2560
 

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 21-11-2560
 

     การหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท Openserv สำหรับการจัดทำหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรูปแบบ E-book
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 22-09-2560
 

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 07-09-2560
 

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูทในงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2560
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27-07-2560
 

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูทในงาน 13th International Conference on Thai Studies
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27-07-2560
 

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานสำนักพิมพ์สัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27-07-2560
 

     ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 29-06-2560
 

     "ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ"
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 23-06-2560
 

     InCites Training Power Point File
 เผยแพร่เมื่อวันที่ 29-05-2560
 
จำนวนทั้งหมด 46
หน้า : 1
1
2
3
4
5

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง