งานธุรการ
ชื่อ:นายยงยุทธ์ บุญมา
ตำแหน่ง:หัวหน้างานธุรการ
โทรศัพท์: 053-943606
ชื่อ:นางสุกันธา ญาติมิตรหนุน
ตำแหน่ง:พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-943607
ชื่อ:นายพงศ์ศักดิ์ หนูคำปัน
ตำแหน่ง:พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-943608
ชื่อ:นายวสันต์ อินต๊ะรังษี
ตำแหน่ง:พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-943608
ชื่อ:นายอุดร ทาเขียว
ตำแหน่ง:พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-943608
ชื่อ:นายอัครพงษ์ ดวงตา
ตำแหน่ง:พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-943607

งานวิจัยรับใช้สังคม
ติดต่อเรา
 
ค้นหา :

RAC

Chiang Mai University

ศูนย์บริหารงานวิจัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200