งานสำนักพิมพ์และวารสาร

ชื่อ:นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์
ตำแหน่ง:หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
โทรศัพท์: 053-943603
ชื่อ:นางพัทธนันท์ ลือศักดิ์ศิริวัฒนา
ตำแหน่ง:พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-943604
ชื่อ:นายอัครพงษ์ ดวงตา
ตำแหน่ง:พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-943604

งานวิจัยรับใช้สังคม
ติดต่อเรา
 
ค้นหา :

RAC

Chiang Mai University

ศูนย์บริหารงานวิจัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200