คสัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

Organization (TH) :คสัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ    

Organization (ENG) :Cluster of Excellence on Biodiversity based Economy and Society (b.bes-cmu)

Head of organizationProfessor Dr Kate Grudpan

Email : kgrudpan@gmail.com

Tel: 053-941917 

About

Cluster of Excellence on Biodiversity based Economy and Society  Office Room 2323 Floor 3, Science Complex Building 2 (at Faculty of Science) Chiang Mai University  Chiang Mai 50200 Thailand

Highlight  Equipment

Chemical Analysis Systems
Microbiology Lab Equipment
Antioxidant test apparatus
Lab on Chip system
Pharmaceutical/Cosmetics Preparation Apparatus
Safety apparatus
Food Processing Equipment
Food Characterization Apparatus
Sensory Test Apparatus
Animation Games

 

 

  หน่วยงาน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง