ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

อ่านข่าวนี้

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
 วันที่ลงข่าว : 07 พฤศจิกายน 2561

ประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

อ่านข่าวนี้

ประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)
 วันที่ลงข่าว : 02 พฤศจิกายน 2561

พิธีแถลงข่าวการนำผลงานวิจัย ไปใช้เชิงพาณิชย์จากสารสกัด Sesamin

อ่านข่าวนี้

พิธีแถลงข่าวการนำผลงานวิจัย ไปใช้เชิงพาณิชย์จากสารสกัด Sesamin
 วันที่ลงข่าว : 26 ตุลาคม 2561

แสดงข่าวทั้งหมด   จำนวนข่าว : 238 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 การขอรับสนับสนุนงบประมาณทุนกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 25 ตุลาคม 2561
2 การประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาบนพื้นที่สูง 17 ตุลาคม 2561
3 การประชุมเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 และแบบฟอร์ม Concept Proposal 3 กันยายน 2561
4 การเตรียมข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 11 กรกฎาคม 2561
5 ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาการเตรียมการของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 9 กรกฎาคม 2561
12345678910...

  จำนวนข่าว : 33 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 24 ตุลาคม 2561
2 เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 18 กันยายน 2561
3 คำสั่งมช.ที่ 2197-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดี และการมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
4 คำสั่งมช.ที่ 2198-2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
5 คำสั่งมช.ที่ 2199-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
1234567

  จำนวนข่าว : 7 รายการ  

การประชุมคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้

การประชุมคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
 ฝ่ายงาน : งานมาตรฐานการวิจัยฯ
 วันที่ลงข่าว : 09 พฤศจิกายน 2561

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561
 ฝ่ายงาน : งานบริหารงานวิจัย
 วันที่ลงข่าว : 18 กันยายน 2561

   กิจกรรมเดือนนี้

   

1 พฤศจิกายน 2561

ประชุมจัดทำแผนงานโครงการบ้านดงสโลว์ไลฟ์ (ระหว่างเวลา : 8:00 - 16:00)

15 - 16 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561 (ตลอดวัน)

26 - 28 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018" (ตลอดวัน)

   กิจกรรมเดือนหน้า

   กิจกรรมพิเศษ

   

26 - 28 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018" (ตลอดวัน)

   ปฏิทินกิจกรรม

 วันนี้วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561
เลือกวันที่ :
<พฤศจิกายน 2561>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
29

30

31

1

234
567891011
12131415

16

1718
19202122232425
26

27

28

293012
3456789
* หมายเหตุ

ศูนย์บริหารงานวิจัย  

งานมาตรฐานการวิจัย  

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร  

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

งานบริหารงานวิจัย  

งานธุรการ  

งานวิจัยรับใช้สังคม  

ศ. ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
  รางวัล
1) ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. ปี 2560

ห้องประชุม RAC 1
ช่วงเวลาเรื่อง
10:00 - 12:00
video conference
13:00 - 15:00
ประชุมเตรียมงาน Run ปางอุ๋ง
15:00 - 16:00
หารือแนวทางการขอรับความคุ้มครองIP คณะเภสัช
ห้องประชุม RAC 2
ช่วงเวลาเรื่อง
10:00 - 12:00
หารือ เตรียมงาน RUN ปางอุ๋ง-แม่แจ่ม 10-12 ม.ค.62
13:00 - 16:00
ประชุมคณะทำงานCMU-SES

จำนวน : 27,800 คน

(เริ่มนับวันที่ : 01 ธันวาคม 2560)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สกอ.

สกว.

สวทช.

วช.

สสส.

สวก.

สวรส.