ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้

ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ลงข่าว : 12 ตุลาคม 2561

ประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานศูนย์บริหารวิจัย

อ่านข่าวนี้

ประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานศูนย์บริหารวิจัย
 วันที่ลงข่าว : 01 ตุลาคม 2561

ประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้

ประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ครั้งที่ 1/2561
 วันที่ลงข่าว : 26 กันยายน 2561

แสดงข่าวทั้งหมด   จำนวนข่าว : 237 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 การประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาบนพื้นที่สูง 17 ตุลาคม 2561
2 การประชุมเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 และแบบฟอร์ม Concept Proposal 3 กันยายน 2561
3 การเตรียมข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 11 กรกฎาคม 2561
4 ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาการเตรียมการของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 9 กรกฎาคม 2561
5 ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2561 4 กรกฎาคม 2561
12345678910...

  จำนวนข่าว : 32 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 18 กันยายน 2561
2 คำสั่งมช.ที่ 2197-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดี และการมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
3 คำสั่งมช.ที่ 2198-2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
4 คำสั่งมช.ที่ 2199-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
5 คำสั่งมช.ที่ 2000-2561 เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการแทนและปฏิบัติหน้าที่ 2 สิงหาคม 2561
1234567

  จำนวนข่าว : 6 รายการ  

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561
 ฝ่ายงาน : งานบริหารงานวิจัย
 วันที่ลงข่าว : 18 กันยายน 2561

การประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร

อ่านข่าวนี้

การประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร
 ฝ่ายงาน : งานมาตรฐานการวิจัยฯ
 วันที่ลงข่าว : 14 สิงหาคม 2561

   กิจกรรมเดือนนี้

   

1 ตุลาคม 2561

ประชุมศูนย์บริหารงานวิจัย (ระหว่างเวลา : 15:00 - 16:30)

12 ตุลาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย (ระหว่างเวลา : 9:30 - 12:00)

22 ตุลาคม 2561

ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการพื้นที่พร้าว (ระหว่างเวลา : 8:00 - 16:00)

26 ตุลาคม 2561

แถลงข่าว การนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ Sesamin (ระหว่างเวลา : 9:00 - 11:00)

   กิจกรรมเดือนหน้า

   

1 พฤศจิกายน 2561

ประชุมจัดทำแผนงานโครงการบ้านดงสโลว์ไลฟ์ (ระหว่างเวลา : 8:00 - 16:00)

   กิจกรรมพิเศษ

   ปฏิทินกิจกรรม

 วันนี้วันที่ : 19 ตุลาคม 2561
เลือกวันที่ :
<ตุลาคม 2561>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
24

2526

27282930
1

234567
89101112

1314
15161718192021
22

23242526

2728
2930311

234
* หมายเหตุ

ศูนย์บริหารงานวิจัย  

งานมาตรฐานการวิจัย  

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร  

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

งานบริหารงานวิจัย  

งานธุรการ  

งานวิจัยรับใช้สังคม  

ศ. ดร.เกตุ กรุดพันธ์
  รางวัล
1) JAFIA Honor Award for Science ปี 2551
2) นักวิจัยดีเด่น รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ปี 2550
3) บุคคลดีเด่นของชาติ ปี 2547
4) JAFIA Scientific Award ปี 2545
5) รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2544
6) Science & Technology Research Grant ปี 2544
7) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2542

ห้องประชุม RAC 1
ช่วงเวลาเรื่อง
13:00 - 15:00
หารือแนวทางการขอรับความคุ้มครอง IP อ.วัสสนัย
ห้องประชุม RAC 2
ช่วงเวลาเรื่อง
13:00 - 16:00
ประชุมเรื่อง Asia Engage

จำนวน : 24,770 คน

(เริ่มนับวันที่ : 01 ธันวาคม 2560)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สกอ.

สกว.

สวทช.

วช.

สสส.

สวก.

สวรส.