การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.)

อ่านข่าวนี้

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.)
 วันที่ลงข่าว : 08 สิงหาคม 2562

คณะทำงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารงานวิจัย

อ่านข่าวนี้

คณะทำงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารงานวิจัย
 วันที่ลงข่าว : 24 กรกฎาคม 2562

กรมศิลปากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้

กรมศิลปากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ลงข่าว : 10 กรกฎาคม 2562

แสดงข่าวทั้งหมด   จำนวนข่าว : 263 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนมิถุนายน 2562 6 สิงหาคม 2562
2 ประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้าน Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) Research 23 กรกฎาคม 2562
3 แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง กรกฎาคม 61 18 กรกฎาคม 2562
4 การเปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
5 การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
12345678910...

  จำนวนข่าว : 22 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน แลนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 สิงหาคม 2562
2 ชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี” 13 สิงหาคม 2562
3 เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย” 13 สิงหาคม 2562
4 รับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 13 สิงหาคม 2562
5 เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของช่างเทคนิคในโรงงาน” 13 สิงหาคม 2562
12345

  จำนวนข่าว : 50 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4010296 และ S4010297 สังกัดศูนย์บริหารงานวิจัย 5 สิงหาคม 2562
2 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4010306 24 กรกฎาคม 2562
3 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4010097 24 กรกฎาคม 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเลขที่ S4010306 10 กรกฎาคม 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเลขที่ S4010097 10 กรกฎาคม 2562
12345678910

  จำนวนข่าว : 24 รายการ  

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ฝ่ายงาน : โครงการจัดตั้ง CMU SH&E
 วันที่ลงข่าว : 09 สิงหาคม 2562

นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100

อ่านข่าวนี้

นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100
 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
 วันที่ลงข่าว : 06 สิงหาคม 2562

   กิจกรรมเดือนนี้

   

7 - 8 สิงหาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตลอดวัน)

   กิจกรรมเดือนหน้า

   กิจกรรมพิเศษ

   ปฏิทินกิจกรรม

 วันนี้วันที่ : 18 สิงหาคม 2562
เลือกวันที่ :
<สิงหาคม 2562>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
2930311234
567

8

91011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
* หมายเหตุ

ศูนย์บริหารงานวิจัย  

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร  

โครงการจัดตั้ง CMU SH&E  

โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.ศธ. ภาคเหนือฯ  

งานบริหารงานวิจัย  

งานธุรการ  

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม  

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์  

ศ. ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
  รางวัล
1) เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2560
2) บุคคลดีเด่นของชาติ ปี 2552
3) เชิดชูเกียรติ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ปี 2552
4) รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2551
5) รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปี 2550

ห้องประชุม RAC 1
ไม่มีการใช้ห้อง
ห้องประชุม RAC 2
ไม่มีการใช้ห้อง

จำนวน : 56,400 คน

(เริ่มนับวันที่ : 01 ธันวาคม 2560)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สกอ.

สกว.

สวทช.

วช.

สสส.

สวก.

สวรส.