รองอธิการบดีเข้าเยี่ยมชม อาคารโชติมโนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ่านข่าวนี้

รองอธิการบดีเข้าเยี่ยมชม อาคารโชติมโนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วันที่ลงข่าว : 14 กรกฎาคม 2563

การหารือด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้

การหารือด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ลงข่าว : 19 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมหารือและศึกษาดูงานสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้

การประชุมหารือและศึกษาดูงานสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ณ จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ลงข่าว : 20 มกราคม 2563

แสดงข่าวทั้งหมด   จำนวนข่าว : 278 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ EP010032 - EP010039 3 สิงหาคม 2563
2 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าหารือกับสำนักหอสมุด 30 กรกฎาคม 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ งวดเดือนพฤษภาคม 2563 9 กรกฎาคม 2563
4 ประชาสัมพันธ์การอบรม “การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2563” 25 มิถุนายน 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ งวดเดือนเมษายน 2563 5 มิถุนายน 2563
12345678910...

  จำนวนข่าว : 12 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2563 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย) 8 กรกฎาคม 2563
2 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 30 มิถุนายน 2563
3 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Asia) ประจำปี 2563 2 มีนาคม 2563
4 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ" 20 ธันวาคม 2562
5 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ TNAC 2020 และ ICBIR 2020 20 ธันวาคม 2562
123

  จำนวนข่าว : 48 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 Recruitment Office of Research Administration 1 กรกฎาคม 2563
2 ขอลงนามในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเลขที่ EP010032 - EP010039 23 มิถุนายน 2563
3 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 12 มิถุนายน 2563
4 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขที่ EP010040 - EP010043 29 พฤษภาคม 2563
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 พฤษภาคม 2563
12345678910

  จำนวนข่าว : 42 รายการ  

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าหารือด้านอีบุ๊คกับสำนักหอสมุด

อ่านข่าวนี้

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าหารือด้านอีบุ๊คกับสำนักหอสมุด
 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
 วันที่ลงข่าว : 31 กรกฎาคม 2563

การสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application ZOOM เรื่อง “เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”

อ่านข่าวนี้

การสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application ZOOM เรื่อง “เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
 วันที่ลงข่าว : 22 มิถุนายน 2563

   กิจกรรมเดือนนี้

   กิจกรรมเดือนหน้า

   กิจกรรมพิเศษ

   ปฏิทินกิจกรรม

 วันนี้วันที่ : 08 สิงหาคม 2563
เลือกวันที่ :
<สิงหาคม 2563>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
* หมายเหตุ

สำนักงานบริหารงานวิจัย  

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร  

โครงการจัดตั้ง CMU SH&E  

โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.ศธ. ภาคเหนือฯ  

งานบริหารงานวิจัย  

งานธุรการ  

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม  

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์  

ศ. ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
  รางวัล
1) รางวัลศรีบูรพา ปี 2545
2) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2542
3) รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกูโอกะ (Fukuoka Prize) ปี 2542

ห้องประชุม ORA 1
ไม่มีการใช้ห้อง
ห้องประชุม ORA 2
ไม่มีการใช้ห้อง

จำนวน : 93,634 คน

(เริ่มนับวันที่ : 01 ธันวาคม 2560)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สกอ.

สกว.

สวทช.

วช.

สสส.

สวก.

สวรส.