กรมศิลปากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้

กรมศิลปากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ลงข่าว : 10 กรกฎาคม 2562

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”

อ่านข่าวนี้

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”
 วันที่ลงข่าว : 03 กรกฎาคม 2562

การประชุมเสวนาโต๊ะกลม "เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity"

อ่านข่าวนี้

การประชุมเสวนาโต๊ะกลม "เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity"
 วันที่ลงข่าว : 21 มิถุนายน 2562

แสดงข่าวทั้งหมด   จำนวนข่าว : 260 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง กรกฎาคม 61 18 กรกฎาคม 2562
2 การเปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
3 การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
4 คณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 26 มิถุนายน 2562
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 มิถุนายน 2562
12345678910...

  จำนวนข่าว : 9 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 รับสมัครนักวิจัยไทยเข้าแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 9 กรกฎาคม 2562
2 เชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ขอบเขตหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งดุลยภาพในการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม 4 กรกฎาคม 2562
3 เชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดมาตรการชั่วคราวและการบังคับตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 27 มิถุนายน 2562
4 ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศสนับสนุนงานแผนยุทธศาสตร์ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ค.ศ. 2021-2030 27 มิถุนายน 2562
5 เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง 23 มิถุนายน 2562
12

  จำนวนข่าว : 49 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4010296 และ S4010297 สังกัดศูนย์บริหารงานวิจัย 15 กรกฎาคม 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเลขที่ S4010306 10 กรกฎาคม 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเลขที่ S4010097 10 กรกฎาคม 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4010097 3 กรกฎาคม 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4010306 3 กรกฎาคม 2562
12345678910

  จำนวนข่าว : 21 รายการ  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน

อ่านข่าวนี้

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน
 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
 วันที่ลงข่าว : 15 กรกฎาคม 2562

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน ณ คณะบริหารธุรกิจ

อ่านข่าวนี้

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน ณ คณะบริหารธุรกิจ
 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
 วันที่ลงข่าว : 15 กรกฎาคม 2562

   กิจกรรมเดือนนี้

   

8 - 9 กรกฎาคม 2562

การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (ตลอดวัน)

10 กรกฎาคม 2562

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน (ระหว่างเวลา : 9:00 - 11:00)

   กิจกรรมเดือนหน้า

   

7 - 8 สิงหาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตลอดวัน)

   กิจกรรมพิเศษ

   

7 - 8 สิงหาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตลอดวัน)

   ปฏิทินกิจกรรม

 วันนี้วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562
เลือกวันที่ :
<กรกฎาคม 2562>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
24252627282930
1234567
8

9

10

11121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
* หมายเหตุ

ศูนย์บริหารงานวิจัย  

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร  

โครงการจัดตั้ง CMU SH&E  

โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.ศธ. ภาคเหนือฯ  

งานบริหารงานวิจัย  

งานธุรการ  

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม  

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์  

ศ. ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
  รางวัล
1) เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2560
2) บุคคลดีเด่นของชาติ ปี 2552
3) เชิดชูเกียรติ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ปี 2552
4) รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2551
5) รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปี 2550

ห้องประชุม RAC 1
ช่วงเวลาเรื่อง
9:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์ พนักงาน
ห้องประชุม RAC 2
ไม่มีการใช้ห้อง

จำนวน : 53,187 คน

(เริ่มนับวันที่ : 01 ธันวาคม 2560)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สกอ.

สกว.

สวทช.

วช.

สสส.

สวก.

สวรส.