ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

อ่านข่าวนี้

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
 วันที่ลงข่าว : 07 พฤศจิกายน 2561

ประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

อ่านข่าวนี้

ประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)
 วันที่ลงข่าว : 02 พฤศจิกายน 2561

พิธีแถลงข่าวการนำผลงานวิจัย ไปใช้เชิงพาณิชย์จากสารสกัด Sesamin

อ่านข่าวนี้

พิธีแถลงข่าวการนำผลงานวิจัย ไปใช้เชิงพาณิชย์จากสารสกัด Sesamin
 วันที่ลงข่าว : 26 ตุลาคม 2561

แสดงข่าวทั้งหมด   จำนวนข่าว : 238 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 การขอรับสนับสนุนงบประมาณทุนกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 25 ตุลาคม 2561
2 การประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาบนพื้นที่สูง 17 ตุลาคม 2561
3 การประชุมเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 และแบบฟอร์ม Concept Proposal 3 กันยายน 2561
4 การเตรียมข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 11 กรกฎาคม 2561
5 ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาการเตรียมการของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 9 กรกฎาคม 2561
12345678910...

  จำนวนข่าว : 35 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-50 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 4 ธันวาคม 2561
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 4 ธันวาคม 2561
3 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 24 ตุลาคม 2561
4 เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 18 กันยายน 2561
5 คำสั่งมช.ที่ 2197-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดี และการมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
1234567

  จำนวนข่าว : 7 รายการ  

การประชุมคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้

การประชุมคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
 ฝ่ายงาน : งานมาตรฐานการวิจัยฯ
 วันที่ลงข่าว : 09 พฤศจิกายน 2561

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561
 ฝ่ายงาน : งานบริหารงานวิจัย
 วันที่ลงข่าว : 18 กันยายน 2561

   กิจกรรมเดือนนี้

   

25 ธันวาคม 2561

งานกีฬาสีสำนักงานมหาวิทยาลัย (ตลอดวัน)

27 ธันวาคม 2561

กิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริหารงานวิจัย (ระหว่างเวลา : 11:00 - 13:00)

   กิจกรรมเดือนหน้า

   กิจกรรมพิเศษ

   

25 ธันวาคม 2561

งานกีฬาสีสำนักงานมหาวิทยาลัย (ตลอดวัน)

27 ธันวาคม 2561

กิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริหารงานวิจัย (ระหว่างเวลา : 11:00 - 13:00)

   ปฏิทินกิจกรรม

 วันนี้วันที่ : 16 ธันวาคม 2561
เลือกวันที่ :
<ธันวาคม 2561>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
26

27

28

293012
3456789
10111213141516
17181920212223
2425

2627

282930
31123456
* หมายเหตุ

ศูนย์บริหารงานวิจัย  

งานมาตรฐานการวิจัย  

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร  

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

งานบริหารงานวิจัย  

งานธุรการ  

งานวิจัยรับใช้สังคม  

ศ. ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
  รางวัล
1) เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2560
2) บุคคลดีเด่นของชาติ ปี 2552
3) เชิดชูเกียรติ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ปี 2552
4) รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2551
5) รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปี 2550

ห้องประชุม RAC 1
ไม่มีการใช้ห้อง
ห้องประชุม RAC 2
ไม่มีการใช้ห้อง

จำนวน : 29,634 คน

(เริ่มนับวันที่ : 01 ธันวาคม 2560)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สกอ.

สกว.

สวทช.

วช.

สสส.

สวก.

สวรส.