ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานบริหารงานวิจัย

 2.หัวข้อข่าว

หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.รายละเอียดข่าว

ศูนย์บริหารงานวิจัย โดยฝ่ายงานบริหารงานวิจัย ได้จัดการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 4 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึง 8 มิถุนายน 2561


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

4 มิถุนายน 2561