ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 2.หัวข้อข่าว

การประชุมผู้ประสานงานการจัดการของเสียและสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.รายละเอียดข่าว

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 นาฬิกา ฝ่ายงานมาตรฐานการวิจัยและทุนเสนอผลงานต่างประเทศ ได้จัดการประชุมผู้ประสานงานการจัดการของเสียและสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้น ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

1 สิงหาคม 2561