ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 2.หัวข้อข่าว

การอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.รายละเอียดข่าว

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ฝ่ายงานมาตรฐานการวิจัยฯ ได้จัดการอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัย ต่อการใช้งานและทิ้งสารเคมี ณ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาล้ยเชียงใหม่


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

8 สิงหาคม 2561