ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 2.หัวข้อข่าว

การประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร

 3.รายละเอียดข่าว

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา ฝ่ายงานมาตรฐานการวิจัยฯ ได้จัดประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

14 สิงหาคม 2561