ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานบริหารงานวิจัย

 2.หัวข้อข่าว

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

 3.รายละเอียดข่าว

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 9.30 นาฬิกา ฝ่ายงานบริหารงานวิจัย ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

18 กันยายน 2561