ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 2.หัวข้อข่าว

การประชุมคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

 3.รายละเอียดข่าว

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ฝ่ายงานมาตรฐานการวิจัยและทุนเสนอผลงานต่างประเทศ ได้จัดการประชุมประชุมคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

9 พฤศจิกายน 2561