ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 2.หัวข้อข่าว

ประชุมหารือ "การดำเนินงานกำจัดสารเคมีของเสียอันตรายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

 3.รายละเอียดข่าว

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ฝ่ายงานมาตรฐานการวิจัยฯ ได้จัดประชุมหารือ "การดำเนินงานกำจัดสารเคมีของเสียอันตรายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกรรมการจากคณะ/สถาบัน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

21 ธันวาคม 2561