ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100

 3.รายละเอียดข่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง "สรีรวิทยาพืชไร่" และเรื่อง “การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด” ให้สัมภาษณ์ในรายการ เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  F.M.100 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่อง สรีรวิทยาพืชไร่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ที่อ่านง่าย สามารถเข้าถึงเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป และเรื่อง การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด เพื่อให้ความรู้ด้านกลไกความเครียดของพืช หากเกิดปัญหาน้ำท่วม ดินเป็นกรด ฯลฯ รวมทั้ง วิธีการป้องกัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพืช


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

6 สิงหาคม 2562