ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

การอบรมการใช้ฐานข้อมูล InCites สำหรับผู้บริหาร

 3.รายละเอียดข่าว

ศูนย์บริหารงานวิจัย จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูล InCites ในหัวข้อ “InCites Program on Data Driven Road to Excellence” ขึ้นในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องดอยสุเทพ 2 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดอบรมสำหรับผู้บริหาร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี  Dr. Lee Inn Beng  ตำแหน่ง Director, Government Strategy and Engagement in the ASEAN region, Clarivate Analytics ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Data Driven Road to Excellence”


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

15 สิงหาคม 2562