ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกบูธในงานสัมมนาวิชาการ

 3.รายละเอียดข่าว

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธในการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่และจัดจำหน่ายหนังสือของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

29 สิงหาคม 2562