ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100

 3.รายละเอียดข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง "การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร” ให้สัมภาษณ์ในรายการ เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  F.M.100 เมื่อวันที่ 24กันยายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่องดังกล่าว พร้อมอธิบายจุดเด่นของหนังสือด้านการจัดการสุกรทั้งระบบ โดยใช้ภาษาที่ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการสุกรจะเข้าถึงเนื้อหาได้มากขึ้น รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นประเด็นสังคม ณ ปัจจุบัน

 


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

24 กันยายน 2562