ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานบริหารงานวิจัย

 2.หัวข้อข่าว

การประชุมการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.รายละเอียดข่าว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. สำนักงานมหาวิทยาลัยจัดประชุมเรื่องการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

12 พฤศจิกายน 2562