ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกบูธประชาสัมพันธ์หนังสือของสำนักพิมพ์ฯ

 3.รายละเอียดข่าว

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ และขายหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563 เรื่อง "การบำบัดฟื้นฟูการรับรู้และความคิดความเข้าใจในผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง" ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของสำนักพิมพ์ฯ


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

26 กุมภาพันธ์ 2563