ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าหารือด้านอีบุ๊คกับสำนักหอสมุด

 3.รายละเอียดข่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย และบริษัทบุ๊คคาเซ่ จำกัด เข้าร่วมหารือกับผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักหอสมุด ในเรื่องการบริการด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

31 กรกฎาคม 2563