ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

สำนักพิมพ์พบผู้เขียน พร้อมบริการจำหน่ายหนังสือในชั้นเรียน

 3.รายละเอียดข่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม "สำนักพิมพ์พบผู้เขียน พร้อมบริการจำหน่ายหนังสือในชั้นเรียน" ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์และได้พบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง จุชีววิทยาและการประยุกต์  ทั้งนี้ ได้มอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักศึกษาในชั้นเรียนที่สนใจซื้อหนังสือดังกล่าว ทั้งแบบรูปเล่มและแบบอีบุ๊ค


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

8 สิงหาคม 2563