ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

 3.รายละเอียดข่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อวางแผน นโยบาย และการดำเนินงานในอนาคตของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

23 กุมภาพันธ์ 2564