ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Chiang Mai University and Kanazawa University Joint Symposium- Approaches to Haze Problems from Environment, Health Effects and Socio-Economic Impacts

 3.รายละเอียดข่าว

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 3rd Chiang Mai University and Kanazawa University Joint Symposium- Approaches to Haze Problems from Environment, Health Effects and Socio-Economic Impacts แบบ Online ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 – 17.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วรดร ไผ่เรือง คณะสังคมศาสตร์ และ ดร. ภูชีวันท์ สุริยะวงศ์ นักวิจัยโครงการฯของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นผู้แทนหลักสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Dr. Masami Furuuchi เป็นผู้แทนหลักสำหรับมหาวิทยาลัย Kanazawa 
 จากการประชุมดังกล่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้หารือถึงความร่วมมือในการทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัย Kanazawa ในอนาคต


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

26 มีนาคม 2564