ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

การอบรมการแนะนำวิธีการนำหนังสือของสำนักพิมพ์มช. จำหน่ายในร้านค้า AMAZON- KINDLE

 3.รายละเอียดข่าว

งานสำนักพิมพ์และวารสารเข้าร่วมการอบรมการแนะนำวิธีการนำหนังสือของสำนักพิมพ์มช. จำหน่ายในร้านค้า AMAZON- KINDLE ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารงานวิจัย
โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วางแผนในการนำหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมดจำหน่ายสู่ผู้อ่านทั่วโลกภายในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2564


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

23 เมษายน 2564