ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

การประชุม เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus

 3.รายละเอียดข่าว

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus แบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.00-11.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารงานวิจัย โดยมี รศ.น.สพ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences เป็นวิทยากร โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือร่วมกันในการพัฒนาวารสารสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ


 5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 6.วันที่ลงข่าว

30 เมษายน 2564