จำนวนข่าว : 52 รายการ  

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะวิจิตรศิลป์

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะวิจิตรศิลป์...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 09 มิถุนายน 2564

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 31 พฤษภาคม 2564

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะเทคนิคการแพทย์

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะเทคนิคการแพทย์...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 31 พฤษภาคม 2564

การประชุม เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การประชุม เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 30 เมษายน 2564

การอบรมการแนะนำวิธีการนำหนังสือของสำนักพิมพ์มช. จำหน่ายในร้านค้า AMAZON- KINDLE

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การอบรมการแนะนำวิธีการนำหนังสือของสำนักพิมพ์มช. จำหน่ายในร้านค้า AMAZON- KINDLE...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 23 เมษายน 2564

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนาของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนาของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 30 มีนาคม 2564

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Chiang Mai University and Kanazawa University Joint Symposium- Approaches to Haze Problems from Environment, Health Effects and Socio-Economic Impacts

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Chiang Mai University and Kanazawa University Joint Sympo...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 26 มีนาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 23 กุมภาพันธ์ 2564

การปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2”

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรั...

 ฝ่ายงาน : โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม

 วันที่ลงข่าว : 22 กันยายน 2563

< 1>