จำนวนข่าว : 21 รายการ  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 15 กรกฎาคม 2562

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน ณ คณะบริหารธุรกิจ

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน ณ คณะ...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 15 กรกฎาคม 2562

การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ...

 ฝ่ายงาน : โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 วันที่ลงข่าว : 10 กรกฎาคม 2562

นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 09 กรกฎาคม 2562

นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 19 มิถุนายน 2562

นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 19 มิถุนายน 2562

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมในหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมในหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาควา...

 ฝ่ายงาน : โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 วันที่ลงข่าว : 14 มิถุนายน 2562

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Environment Asia International Conference on "Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives"

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Environment Asia ...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 14 มิถุนายน 2562

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”...

 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 วันที่ลงข่าว : 10 มิถุนายน 2562

< 1>