จำนวนข่าว : 8 รายการ  

ประชุมหารือ "การดำเนินงานกำจัดสารเคมีของเสียอันตรายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : ประชุมหารือ "การดำเนินงานกำจัดสารเคมีของเสียอันตรายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"...

 ฝ่ายงาน : โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 วันที่ลงข่าว : 21 ธันวาคม 2561

การประชุมคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การประชุมคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2...

 ฝ่ายงาน : โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 วันที่ลงข่าว : 09 พฤศจิกายน 2561

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของ...

 ฝ่ายงาน : งานบริหารงานวิจัย

 วันที่ลงข่าว : 18 กันยายน 2561

การประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร...

 ฝ่ายงาน : โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 วันที่ลงข่าว : 14 สิงหาคม 2561

การอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

 ฝ่ายงาน : โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 วันที่ลงข่าว : 08 สิงหาคม 2561

การประชุมผู้ประสานงานการจัดการของเสียและสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ประสานงานการจัดการของเสียและสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม...

 ฝ่ายงาน : โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

 วันที่ลงข่าว : 01 สิงหาคม 2561

โครงการร่วมรับฟังแนวปฏิบัติการใช้งานระบบวิจัยเพื่อการรายงานผลตามยุทธศาสตร์

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : โครงการร่วมรับฟังแนวปฏิบัติการใช้งานระบบวิจัยเพื่อการรายงานผลตามยุทธศาสตร์...

 ฝ่ายงาน : งานบริหารงานวิจัย

 วันที่ลงข่าว : 12 กรกฎาคม 2561

หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้
  หัวข้อข่าว : หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

 ฝ่ายงาน : งานบริหารงานวิจัย

 วันที่ลงข่าว : 04 มิถุนายน 2561

< 1>