1.หัวข้อข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนภาคเหนือ 4.0

 2.รายละเอียดข่าว

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 นาฬิกา เภสัชกร ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนภาคเหนือ 4.0 ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน และผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ


 3.ภาพประกอบข่าว

 4.วันที่ลงข่าว

19 ธันวาคม 2560