จำนวนข่าว : 250 รายการ  
 ลำดับหัวข้อข่าววันที่ลงข่าว
1ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม NECAST CMU 07 มีนาคม 2562
2ประกาศผลการจัดสรรทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 06 มีนาคม 2562
3ประกาศผลการจัดสรรทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor ประจำปี 2562 06 มีนาคม 2562
4ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปี 2562 06 มีนาคม 2562
5ประกาศผลการจัดสรรทุนนำเสนอผลงานต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
6ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) ประจำปี 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
7แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง กรกฎาคม 61 05 กุมภาพันธ์ 2562
8แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง มกราคม 62 04 มกราคม 2562
9สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล The 4th National Conference in Knowledge & Digital Society 25 ธันวาคม 2561
10ประกาศ ผลการจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2561 18 ธันวาคม 2561
11แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง ธันวาคม 61 14 ธันวาคม 2561
12สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธการประชุม THE 4TH ASIA ENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018 30 พฤศจิกายน 2561
13แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง พฤศจิกายน 61 16 พฤศจิกายน 2561
14การขอรับสนับสนุนงบประมาณทุนกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 25 ตุลาคม 2561
15การประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาบนพื้นที่สูง 17 ตุลาคม 2561
16แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง ตุลาคม 61 02 ตุลาคม 2561
17แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง กันยายน 61 11 กันยายน 2561
18การประชุมเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 และแบบฟอร์ม Concept Proposal 03 กันยายน 2561
19แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง สิงหาคม 61 07 สิงหาคม 2561
20สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร 06 สิงหาคม 2561
12345678910...