จำนวนข่าว : 281 รายการ  
 ลำดับหัวข้อข่าววันที่ลงข่าว
1เอกสารประกอบการชี้แจงระบบเบิกจ่ายเงินวิจัย 16 ตุลาคม 2562
2เปิดรับสมัครโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 09 ตุลาคม 2562
3เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563 07 ตุลาคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนพฤษภาคม 2562 02 ตุลาคม 2562
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนมิถุนายน 2562 02 ตุลาคม 2562
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนกรกฎาคม 2562 02 ตุลาคม 2562
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนสิงหาคม 2562 02 ตุลาคม 2562
8ประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 23 กันยายน 2562
9ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์นักวิจัยเพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2562 20 กันยายน 2562
10เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ 17 กันยายน 2562
11ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Junior Research Fellowship Program) 17 กันยายน 2562
12วช ประกาศรับทุนประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่) 09 กันยายน 2562
13ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 02 กันยายน 2562
14เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 19 สิงหาคม 2562
15ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคัดเลือกผู้สมควรได้รับเงินทุนช่วยเลหือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562 07 สิงหาคม 2562
16ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562 07 สิงหาคม 2562
17ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศงวดเดือนมิถุนายน 2562 06 สิงหาคม 2562
18ประชาสัมพันธ์งานแสดงและประกวดผลงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (NIDA) 31 กรกฎาคม 2562
19ประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้าน Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) Research 23 กรกฎาคม 2562
20แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง กรกฎาคม 61 18 กรกฎาคม 2562
12345678910...