จำนวนข่าว : 308 รายการ  
 ลำดับหัวข้อข่าววันที่ลงข่าว
1ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities 14 มิถุนายน 2564
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ งวดเดือนกรกฎาคม 2563 11 มิถุนายน 2564
3รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ งวดเดือนพฤษภาคม 2564 11 มิถุนายน 2564
4ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (Node สวก.) 07 มิถุนายน 2564
5นโยบายด้านความปลอดภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 มิถุนายน 2564
6เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2564 01 มิถุนายน 2564
7การประชุม เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus 30 เมษายน 2564
8ประกาศผลทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 23 เมษายน 2564
9การอบรมการแนะนำวิธีการนำหนังสือของสำนักพิมพ์มช. จำหน่ายในร้านค้า AMAZON- KINDLE 23 เมษายน 2564
10สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนาของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มีนาคม 2564
11การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Chiang Mai University and Kanazawa University Joint Symposium- Approaches to Haze Problems from Environment, Health Effects and Socio-Economic Impacts 26 มีนาคม 2564
12ประกาศผลการจัดสรรทุน โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 09 มีนาคม 2564
13ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
14ประกาศผลการจัดสรรทุนโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 02 กุมภาพันธ์ 2564
15ประกาศเปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
16ประกาศแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 27 มกราคม 2564
17ประกาศผลการจัดสรรทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 19 มกราคม 2564
18ประกาศผลการจัดสรรทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปี 2564 19 มกราคม 2564
19ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 18 มกราคม 2564
20รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ แบบตามประสิทธิภาพ (Active Recruitment) 14 มกราคม 2564
12345678910...