จำนวนข่าว : 304 รายการ  
 ลำดับหัวข้อข่าววันที่ลงข่าว
1ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบมีระยะเวลาจ้าง 3-5 ปี) 03 มีนาคม 2564
2ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
3ประกาศผลการจัดสรรทุนโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 02 กุมภาพันธ์ 2564
4ประกาศเปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
5ประกาศแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 27 มกราคม 2564
6ประกาศผลการจัดสรรทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 19 มกราคม 2564
7ประกาศผลการจัดสรรทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปี 2564 19 มกราคม 2564
8ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 18 มกราคม 2564
9รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ แบบตามประสิทธิภาพ (Active Recruitment) 14 มกราคม 2564
10สำเนาคู่ฉบับสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 22 ประจำปี 2563 13 มกราคม 2564
11เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 14 ธันวาคม 2563
12สำเนาคู่ฉบับสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 2563 14 ธันวาคม 2563
13ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 23 พฤศจิกายน 2563
14ข่าวสารการวิจัยฉบับที่ 3/2563 05 พฤศจิกายน 2563
15เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 03 พฤศจิกายน 2563
16รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP010035 26 ตุลาคม 2563
17เปิดรับการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการประกาศเกียรติคุณเป็น “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2564” 21 ตุลาคม 2563
18ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 20 ตุลาคม 2563
19ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อสมัครคัดเลือกเข้ารับรางวัล Best Research Article and Thesis Awards in Applied Linguistics 2020 20 ตุลาคม 2563
20ประกาศให้การสนับสนุนทุนภายใต้โครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี พ.ศ.2563-2564 20 ตุลาคม 2563
12345678910...