จำนวนข่าว : 296 รายการ  
 ลำดับหัวข้อข่าววันที่ลงข่าว
1ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 23 พฤศจิกายน 2563
2ข่าวสารการวิจัยฉบับที่ 3/2563 05 พฤศจิกายน 2563
3เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 03 พฤศจิกายน 2563
4เปิดรับการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการประกาศเกียรติคุณเป็น “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2564” 21 ตุลาคม 2563
5ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 20 ตุลาคม 2563
6ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อสมัครคัดเลือกเข้ารับรางวัล Best Research Article and Thesis Awards in Applied Linguistics 2020 20 ตุลาคม 2563
7ประกาศให้การสนับสนุนทุนภายใต้โครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี พ.ศ.2563-2564 20 ตุลาคม 2563
8เชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Soft Skills in Real Practice: การปรับตัวของนักวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการให้ทุน” (ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom) 13 ตุลาคม 2563
9เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 09 ตุลาคม 2563
10เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 09 ตุลาคม 2563
11เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2564 02 ตุลาคม 2563
12การปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2” 22 กันยายน 2563
13ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์นักวิจัยเพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2563 14 กันยายน 2563
14เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 21 สิงหาคม 2563
15เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2564 (วช.) 13 สิงหาคม 2563
16เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 27ประจำปี พ.ศ.2563 13 สิงหาคม 2563
17ประชาสัมพันธ์เสวนาภายใต้หัวข้อ “เปิดเส้นทางทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์จาก Program Management Units (PMU)” 10 สิงหาคม 2563
18ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ EP010032 - EP010039 03 สิงหาคม 2563
19สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าหารือกับสำนักหอสมุด 30 กรกฎาคม 2563
20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ งวดเดือนพฤษภาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563
12345678910...