จำนวนข่าว : 238 รายการ  
 ลำดับหัวข้อข่าววันที่ลงข่าว
1การขอรับสนับสนุนงบประมาณทุนกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 25 ตุลาคม 2561
2การประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาบนพื้นที่สูง 17 ตุลาคม 2561
3การประชุมเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 และแบบฟอร์ม Concept Proposal 03 กันยายน 2561
4การเตรียมข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 11 กรกฎาคม 2561
5ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาการเตรียมการของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 09 กรกฎาคม 2561
6ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2561 04 กรกฎาคม 2561
7ขอเชิญส่งบทความด้านงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช. 08 มิถุนายน 2561
8ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS 10 พฤษภาคม 2561
9ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรลูกไก่ (รุ่นที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2561 25 เมษายน 2561
10แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง เมษายน 61 24 เมษายน 2561
11แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง มีนาคม 61 29 มีนาคม 2561
12แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง มีนาคม 61 07 มีนาคม 2561
13แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง กุมภาพันธ์ 61 02 มีนาคม 2561
14แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง กุมภาพันธ์ 61 21 กุมภาพันธ์ 2561
15ประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund  13 กุมภาพันธ์ 2561
16ประชาสัมพันธ์โครงการ FameLab 13 กุมภาพันธ์ 2561
17คณาจารย์จาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) เข้าศึกษาดูงานด้านสำนักพิมพ์และวารสารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 กุมภาพันธ์ 2561
18การศึกษาดูงาน Chiang Mai University Journal 08 กุมภาพันธ์ 2561
19แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง มกราคม 60 29 มกราคม 2561
20แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง ธันวาคม 60 03 มกราคม 2561
12345678910...