งานบริหารงานวิจัย

 1.หัวข้อข่าว

ประกาศแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563

 2.รายละเอียดข่าว

สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอแจ้งแนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนทุนต่างๆ ของสำนักงานบริหารงานวิจัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศ สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม่ให้อ้างอิงเงื่อนไขในการขอรับทุนจากประกาศฉบับนี้ ส่วนผู้รับทุนรายเดิมให้ส่งผลงานตามเงื่อนไขของประกาศฉบับเดิม

 3.ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 4.ภาพประกอบข่าว

 6.QRCode ข่าว

 7.วันที่ลงข่าว

10 เมษายน 2563

 8.ข่าวจากฝ่ายงาน


งานบริหารงานวิจัย