งานบริหารงานวิจัย

 1.หัวข้อข่าว

ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet NEJM ลงวันที่ 17 เม.ย.63

 2.รายละเอียดข่าว

ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet NEJM ลงวันที่ 17 เม.ย.63

 3.ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 4.ภาพประกอบข่าว

 6.QRCode ข่าว

 7.วันที่ลงข่าว

22 เมษายน 2563

 8.ข่าวจากฝ่ายงาน


งานบริหารงานวิจัย