งานธุรการ
สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

1. งานธุรการ
      หัวหน้างาน
           053-94-3606
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3607-08

2. โทรสาร
           053-94-3600