งานบริหารงานวิจัย
สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

1. งานบริหารงานวิจัย
      หัวหน้างาน
           053-94-3610
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3608, 053-94-36012-14

2. โทรสาร
           053-94-3600