จำนวนข่าว : 5 รายการ  
   หัวข้อข่าววันที่ลงข่าว
1 การประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาบนพื้นที่สูง 17 ตุลาคม 2561
2 การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 กันยายน 2559
3 การประชุมหารือเพื่อพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ 08 กันยายน 2559
4 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ และทีมเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ได้เข้าพบผู้อำนวยการและคณะครูจากทั้ง 7 โรงเรียนในตำบลอุโมงค์ 16 สิงหาคม 2559
5 เจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม รวมถึงแลกเปลี่ยนประเด็นการจัดการกลุ่มผ้าทอฯ 11 สิงหาคม 2559

  จำนวนข่าว : 0 รายการ  

  จำนวน : 2  รายการ  
 ลำดับ ประเภทหัวข้อเอกสารจำนวนเอกสารวันที่เผยเแพร่
1 แบบฟอร์มแบบฟอร์มและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 2 12 กันยายน 2561
2 ประกาศหลักเกณฑ์พร้อมตัวอย่างการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม 1 15 กันยายน 2559

   กิจกรรมเดือนนี้

   

11 ตุลาคม 2561

(ระหว่างเวลา : 08:30 - 13:00)

12 ตุลาคม 2561

นำอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ เข้าประชุมร่วมกับ พื้นที่ แกนนำอสม. เทศบาลตำบล (ระหว่างเวลา : 13:00 - 18:00)

15 ตุลาคม 2561

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการปฏิรูปการศึกษาบนพื้นที่สูง (ระหว่างเวลา : 08:00 - 16:00)

16 ตุลาคม 2561

ประชุมร่วมกับคณาจรย์ นักวิชาการ คณะเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และ หน่วยงานภาคี เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน (ระหว่างเวลา : 08:00 - 16:00)

17 ตุลาคม 2561

หารือแผนการดำเนินงาน ร่วมกับคณะทำงาน และที่ปรึกษา (ระหว่างเวลา : 08:30 - 12:00)

17 ตุลาคม 2561

ประชุมหารือคณาจารย์ นักวิจัย ที่เคยดำเนินงานในพื้นที่ อมก๋อย แม่แจ่ม เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน (ระหว่างเวลา : 13:30 - 16:30)

18 - 19 ตุลาคม 2561

ลงพื้นที่ติดตามโครงการพื้นที่ จ.น่าน โดยการสนับสนุนของ วช. (ตลอดวัน)

18 ตุลาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (ระหว่างเวลา : 09:00 - 12:00)

22 ตุลาคม 2561

หารือเพื่อพัฒนาโครงการต่อเนื่องในระดับพื้นที่ (ระหว่างเวลา : 08:00 - 16:00)

   กิจกรรมเดือนหน้า

   

1 พฤศจิกายน 2561

ประชุมจัดทำแผนงาน และ แผนโครงการเพื่อนำเสนอ (ระหว่างเวลา : 08:00 - 16:00)

   กิจกรรมพิเศษ

   ปฏิทินกิจกรรม

 วันนี้วันที่ : 19 ตุลาคม 2561
เลือกวันที่ :
<ตุลาคม 2561>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
24252627282930
1234567
891011

12

1314
15

16

17

18

19

2021
22

232425262728
2930311

234