1.หัวข้อข่าว

นโยบาย/แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์/กฏหมาย CMU-IBC

 2.รายละเอียดข่าว

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee –IBC)

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-IBC)


 3.ภาพประกอบข่าว


 4.ไฟล์เอกสารแนบข่าว

 5.วันที่ลงข่าว

14 มกราคม 2558