1.  หัวข้อข่าว

The 7th Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018


2.  เนื้อหาข่าว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย Kagawa ร่วมกันจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 "The 7th Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018" ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.cmuku2018.com


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว