1.  หัวข้อข่าว

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 (ทุนงบประมาณแผ่นดิน)


2.  เนื้อหาข่าว

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
(ทุนงบประมาณแผ่นดิน)


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

http://rac.oop.cmu.ac.th/section/research/proposal/proposallist.aspx

4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว