1.  หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561”


2.  เนื้อหาข่าว

ขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561”

ภายในงานมีกิจกรรมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการมากมาย อาทิ 

1 “การอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” (ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร)
2 กิจกรรมการการแข่งขันสำหรับนักเรียน

งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  15 - 16 พฤศจิกายน  2561
ณ ห้องประชุมอินทนิล และห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยลูกข่ายที่สนใจสามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชุมได้ที่   http://bit.ly/2y7dAJ4

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2P29HMB


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง5.  ภาพประกอบข่าว