1.  หัวข้อข่าว

รับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)


2.  เนื้อหาข่าว

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://forms.gle/RiAwwTY2CHqDma8y9 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. 

และ ส่งใบสมัครพร้อมกับหนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมฉบับจริง มาที่ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 สามารถส่งส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ประทับตราการส่ง ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ได้ตามเอกสารแนบ  

ประกาศผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                                                                                                                                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-943614 (คุณวรรณี)


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  

5.  ภาพประกอบข่าว