1.  หัวข้อข่าว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


2.  เนื้อหาข่าว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว