1.  หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าร่วม "การอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี"


2.  เนื้อหาข่าว

ขอเชิญเข้าร่วม "การอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี" 
ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://bit.ly/2ZhwMiY 


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

http://bit.ly/2ZhwMiY

4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว