1.  หัวข้อข่าว

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ “CMU SH&E”


2.  เนื้อหาข่าว

โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Center for Safety, Occupational Health and Environment, Chiang Mai University 

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ “CMU SH&E”
ชิงรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
หมดเขตการรับผลงาน 10 ตุลาคม 2562

*ผลงานการส่งเข้าประกวดต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
**ตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ CMU SH&E เท่านั้น
ดาวน์โหลดเอกสารประกวดตราสัญลักษณ์ CMU SH&E
http://bit.ly/2kBNomZ

 


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

http://bit.ly/2kBNomZ

4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว