1.  หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์การอบรม “การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2563”


2.  เนื้อหาข่าว

ประชาสัมพันธ์การอบรม “การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2563” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom และ Facebook live ของ CMU SH&E โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/cWIhZ


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://cmu.to/cWIhZ

4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว