1.  หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์สวนลดหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2.  เนื้อหาข่าว

ประชาสัมพันธ์สวนลดหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

้https://cmupress.cmu.ac.th

4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว