1.  หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมชมนทรรศการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย


2.  เนื้อหาข่าว

ขอเชิญร่วมชมนทรรศการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ภายใต้แนวคิด Run Forward : Moving Thailand Future ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020

เชิญชวนฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนา "ทิศทางการวิจัยและการบริหารงบประมาณด้านวิจัยของประเทศในยุค New Normal" โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 

และเสวนาเรื่อง "การส่งเสริมนักวิจัยไทยภายใต้ระบบการจัดสรรทุน PMUs" เวลา 09.45 - 12.00 น. 

ชมผลงานวิจัย พบกับกิจกรรมมากมายภายในบูธจาก 8 มหาวิทยาลัย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว